tel. 887 183 603     kursyadrdlakierowcow@wp.pl

Szkolenia ADR dla pracowników


Szkolenia pracowników (innych niż kierowcy) ADR z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (szkolenia stanowiskowe ADR)


Kto musi przejść szkolenie stanowiskowe ADR?
Zgodnie z zapisami Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) Przedsiębiorca który podejmuje działania związane z nadaniem, odbiorem, przewozem, pakowaniem, załaudunkiem, rozładunkiem, napełnianiem, opróżnianiem czy też magazynowaniem towarów niebezpiecznych (też przy korzystaniu z wyłączeń ADR – tzn. bez konieczności otwierania tablic pomarańczowych i zwolnieniem z większości wymagań) musi przeszkolić swych pracowników w zakresie ADRów. Pracownicy (inni niż kierowcy) mający kontakt z towarami niebezpiecznymi (m.in.: logistycy, spedytorzy, magazynierzy, załadowcy, rozładowcy, konwojenci) muszą odbyć szkolenie stanowiskowe ADR.

Dlaczego należy przejść to szkolenie?
Celem kursów stanowiskowych ADR jest zwiększenie świadomości pracowników w zakresie wymagań transportowych dotyczących towarów niebezpiecznych: ich pakowania, oznakowywania, łączenia ze sobą, oddzielania od żywności, rozpoznawania właściwościniebezpiecznych, itd.

Co zyskujesz korzystając z naszych szkoleń stanowiskowych ADR? 
- spełnienie obowiązków wynikających z przepisów ADR 
- zwiększenie świadomości pracowników, wykonywanie czynności transportowych zgodnie z przepisami ADR 
- poprawa bezpieczeństwa pracy 
- materiały szkoleniowe pomocne w pracy z ADRami 
- opiekę merytoryczną naszych doradców ADR

Dlaczego właśnie my?
Nasze szkolenia ADR zawsze opracowujemy tak aby teorię przełożyć na praktykę. Program kursu dostosowujemy do wymagań i specyfiki pracy Zleceniodawcy.

Mamy doskonałych doradców ADR - wykładowców o szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej którzy też są doskonałymi pedagogami. 
Nasze szkolenia poza teorią zawsze są rozbudowane o część praktyczną i ćwiczeniową, dzięki czemu kursanci lepiej zapamiętują przekazywaną wiedzę oraz nabierają umiejętności jej wykorzystania w późniejszej pracy.

Uczestnicy kursów otrzymują autorskie materiały szkoleniowe które będą pomocne w dalszej pracy z ADRami.

Oferujemy naszym Zleceniodawcom wsparcie merytoryczne naszych doradców ADR, dzięki czemu pracownicy będą mieli możliwość konsultacji w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości związanych z ADRami. 

Terminarz szkoleń stanowiskowych ADR
Termin oraz miejsce przeprowadzenia kursu ADR dla pracowników (innych niż kierowcy) ustalamy indywidualnie wg preferencji Zleceniodawcy. 

Zalety naszych szkoleń ADR

Nasze szkolenia stanowiskowe ADR zawsze dedykowane są Firmie zlecającej szkolenie. Nie ma dwóch takich samych kursów ADR. W opracowywaniu programu szkolenia zawsze uwzględniamy specyfikę działalności Zleceniodawcy oraz stanowiska pracowników którzy będą się szkolić. Inaczej będzie wyglądać szkolenie dla spedytorów, logistyków a inaczej dla magazynierów.
 Szkolenia prowadzą doradcy ADR, doskonali fachowcy - doświadczeni praktycy a jednocześnie wykładowcy którzy z towarami niebezpiecznymi mają kontakt od wielu lat.

Nasze kursy stanowiskowe ADR zawsze składają się z części teoretycznej oraz praktycznej gdzie uczestnicy indywidualnie muszą się zmierzyć z potencjalnymi problemami jakie mogą się zdarzyć w pracy z ADR-ami. Taka forma prowadzenia zajęć pozwala na najpełniejsze przekazanie wiedzy w sposób przystępny i łatwy do zapamiętania a co za tym idzie kompleksowe przygotowanie do pracy z ADRami.

Uczestnicy poza zagadnieniami dotyczącymi wymagań przewozowych wynikających z przepisów ADR otrzymują też wiedzę w zakresie zagrożeń i niebezpieczeństw jakie towarzyszą ADRom. Kładziemy nacisk na wyuczenie w pracownikach prawidłowych zachowań w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych (np. w momencie awarii, wypadku, uszkodzenia czy rozszczelnienia opakowań
z ADRami, zmieszania się ze sobą różnych materiałów). Zależy nam na zwiększeniu bezpieczeństwa
w czasie pracy z towarami niebezpiecznymi.
Dzięki kompleksowemu ujęciu tematu ADRów mamy pewność, że nasi kursanci poradzą sobie z problemami jakie mogą ich spotkać przy pracy z ADRami.

Kursanci otrzymują autorskie materiały dydaktyczne przygotowane wg potrzeb i specyfiki pracy Zleceniodawcy. Stanowią onezbiór najistotniejszych informacji będących swoistą ściągą przy wykonywaniu czynności transportowych związanych z towarami niebezpiecznymi – tak aby praca
z ADR-ami była łatwiejsza i w maksymalnym stopniu bezpieczna. 

 BONUS – konsultacje z doradcą ADR 
W pakiecie naszego szkolenia stanowiskowego ADR uczestnicy przez rok po odbytym kursie mają możliwość konsultacji z doradcą ADR - w razie gdyby pojawiły się jakichkolwiek wątpliwości związane z ADR-ami.

Gwarantujemy pomoc mailową oraz telefoniczną m.in. w zakresie: 
   - zgodności z wymogami dokumentów przewozowych ADR 
   - dokumentacji wymaganej podczas przewozu 
   - klasyfikacji materiałów 
   - oznakowania i doboru opakowań 
   - zakazów ładowania razem towarów niebezpiecznych 
   - oddzielaniatowarów niebezpiecznych od żywności 
   - możliwości skorzystania z wyłączęń ADR 
   - itd.

Cena

Cena kursów ADR dla pracowników (innych niż kierowcy) ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od ilości osób do przeszkolenia oraz zakresu tematycznego szkolenia stanowiskowego ADR.

Umów się na szkolenie stanowiskowe ADR dla pracowników:

Kontakt:
ADR Anna Dalaszyńska-Rychła
nr telefonu: 887 183 603; 888 359 000

adres:
Kurowo 5
62-065 Grodzisk Wlkp.

e-mail: kursyadrdlakierowcow@wp.pl


miasta: Grodzisk Wlkp., Poznań, Oborniki, Swarzędz, Luboń, Stęszew, Nowy Tomyśl, Zbąszyń, Zbąszynek, Międzyrzecz, Skwierzyna, Świebodzin, Trzciel, Gorzów Wielkopolski, Międzychód, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Krzyż Wielkopolski, Szczecin, Wolsztyn, Sulechów, Zielona Góra, i inne woj. wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie.